Vi skall vara ett företag som genom vårt arbetssätt skapar gynnsamma förutsättningar för hög biologisk mångfald i vår natur och med detta bidra till ett starkt varumärke.

Länk till certifikatutfärdare 
https://www.certification.nu/ecomedia/mdb/SitePresentation.aspx?cs=9339b4fc-150e-477f-b5f1-621bd16c1a01&lang=sv-SE&id=30579