Preventiq AB grundades året 1990, från och med 1 juni 2018 är Preventiq AB en del av Rentiokil Initial.  
Vi erbjuder avtalslösningar med hög kvalitet till kunder som behöver förebyggande skadedjurskydd och skräddarsydda lösningar inom livsmedelshygien.
Genom nytänkande och innovativa metoder ligger vårt arbete i framkant för att skydda din verksamhet mot skadedjur och skapa kundanpassade lösningar inom livsmedelshygien. Vårt arbete bedrivs i samspel med naturens förutsättningar. Policy och certifikat.
Förebyggande miljömedvetet arbete är i det långa perspektivet oftast den mest kostnadseffektiva lösningen för att undvika skadedjursproblem och för att uppnå en god livsmedelshygien.
Med personlig kontakt och öppen dialog bemöter vi våra kunder för att skapa ett långsiktigt och förtroendegivande samarbete.