Gemensamt för alla som arbetar med produktion, bearbetning, handel eller servering av livsmedel, i till exempel restauranger, livsmedelsbutiker eller bagerier är:

Ansvar

Företagaren ansvarar för de livsmedel som han/hon tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer. Reglerna om säkerhet och märkning ska efterlevas.

I livsmedelslagstiftningen tydliggörs företagens ansvar för att livsmedlen är säkra. Du som företagare ska följa reglerna och göra ett system för egenkontroll som är anpassat till din verksamhet.

Livsmedelsföretagare, det vill säga de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver, är skyldiga att registrera sig hos, alternativt godkännas av, kontrollmyndigheten.

Spårbarhet

Det ska gå lätt och fort att hitta ett livsmedel som kan innebära fara för konsumenten.

När en smittkälla eller annan livsmedelsburen fara spåras är det viktigt att åtgärder vidtas snabbt. Stora avstånd kräver säkra rutiner. I dagens gränslösa Europa kan det vara långt mellan den levande grisen och butiken som säljer köttet. Det är därför mycket viktigt för konsumenternas säkerhet att det går att följa livsmedel genom hela livsmedelskedjan, ett steg bakåt och ett steg framåt. Du som ansvarar för ett livsmedelsföretag ska veta vem som har sålt livsmedel eller råvara till dig. Precis lika viktigt är det att du har kontroll över vem ditt företag har sålt livsmedel till. Av naturliga skäl går detta inte att tillämpa vid försäljning direkt till konsument, till exempel på restaurang.

Om du anser, eller misstänker att ett livsmedel, som du till exempel har importerat, producerat eller distribuerat, inte uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet är du som företagare skyldig att omedelbart, effektivt och noggrant informera konsumenterna och kontrollmyndigheten om detta. Du ska också dra tillbaka livsmedlet från marknaden.


Egenkontroll

Företagaren ska se till att verksamheten uppfyller lagstiftningens mål. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven som uppställs i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du ha ett system för egenkontroll.

Ett sådant system omfattar allt du gör för att maten ska vara säker och för att lagstiftningens krav ska vara uppfyllda i din verksamhet. För att din egenkontroll ska bli bra måste du först och främst tänka på hur du arbetar för att uppnå goda grundförutsättningar (god hygienpraxis, GHP).
Läs mer om egenkontroll