Tjänster

Preventiqs uppgift är att kvalitetssäkra din verksamhet inom Livsmedelshygien och förebyggande Skadedjursskydd. Med vårt stöd får du rätta förutsättningar för att följa de lagar och regler som omfattar din verksamhet.

Preventiq utbildar och utvecklar företagets medarbetare på alla nivåer, med lösningar som utgår från arbetsplatsens behov. Din verksamhet får ett bra stöd för att leva upp till dina kunders önskemål och krav.

Du kan välja mellan olika avtalslösningar som passar ditt företag.