Fåglar

Fåglar är ett vackert inslag i vår natur, men tyvärr kan de bli ett problem när de etablerar sig på våra hus, byggnader och i dess närmiljö.Läs mer: Fåglar

När de väl har etablerat sig, kan deras frätande spillning ge missfärgningar och förstöra fasader, balkonger, markiser, uteserveringar, m.m. Deras bo och spillning kan orsaka allvarliga stopp i till exempel dagvattenavrinning och ventilation.

Läs mer: Fåglar