Myror

Svart Trädgårdsmyra, svartmyra, svart tuvmyra (Lasius niger)
art i insektsfamiljen myror.

Myrsamhället har endast en drottning, som är betydligt större än arbetarna, vilka är 3,5–5 mm långa. Myrorna är mörkbruna till brunsvarta.
Läs mer: MyrorBoet anläggs helst i jord, ofta längs med husgrunder och plattsättningar vid uteplatser.

Trädgårdsmyran lever i skiftande miljöer i nästan hela Sverige och äter bl.a. honungsdagg från bladlöss. På våren och sommaren stöter vi ofta på den inomhus där den finner sötsaker och smulor.

Läs mer: Myror

Getingar

Getingar (Vespidae)

Läs mer: GetingarVi har idag 12 arter av sociala getingar och 38 av solitära (ca 3 200 arter i världen). Skillnaden är att de sociala sköter om sin avkomma och de lever oftast i större ettåriga samhällen. De solitära lever inte i samhällen, utan samlar ihop insektslarver där de lägger ett ägg vilket blir föda till den egna larven.

Läs mer: Getingar