MössGenomsnittsåldern är ca 1 år, men enskilda individer kan leva i upp till 3 år. Könsmogen efter 35 dagar, dräktig i 18-21 dagar. Honan är fruktsam i ca. 1 år. Föder 5-6 kullar med 6 ungar i varje kull, under gynnsamma förhållande kan musen yngla året om och det kan bli en ny kull var 50:e dag.
Husmusen har troligen sitt ursprung i sydvästra Asien. Med människans hjälp har den spritt sig över hela jorden. Den har en oerhörd anpassningsförmåga och idag finns den överallt, där det finns människor.

Hos oss är husmusen så gott som helt bunden till våra hus. Under sommaren flyttar den gärna ut i naturen. När hösten kommer kilar den in igen. Den bor i väggar, bjälklag eller på vindar och finner sig lätt till rätta där den hittar bomaterial och har nära till maten. Fågel fjäder, plastpåsar, stenull, löv och papper, är några exempel på bomaterial. Boet kan finnas både inomhus och ute. Mycket vanligt i ved som är staplat intill en vägg, men alltid på en torr plats.

Husmusen är mycket bofast. Spridning sker ofta med transporter av foder och livsmedel. Truckpallar och plastbackar har den funnit som utmärkta för sin flyttning. Brist på foder är en annan orsak till att den söker sig bort från sin boplats.