Preventiq Miljöpolicy

Preventiq’s miljöarbete skall medverka i skapandet av ett uthålligt samhälle och med detta bidra till starkt varumärke.

Preventiq

  • bidrar till utvecklande av produkter/ tjänster och dessa skall optimeras för att undvika dem som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljö.
  • väljer den av två likvärdiga produkter, som kan bedömas vara minst farlig för människors hälsa och ha minst miljöpåverkan.
  • tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet, samt utveckla miljöarbete genom information och utbildningar.
  • uppmuntra kunder till ett nära samspel i en positiv utveckling av våra miljöfrågor.
  • skall i all verksamhet självklart efterlever myndigheters råd och anvisningar, samt verka för en positiv utveckling på detta område.