Livsmedelskontroll

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll ska fastställa att livsmedelsföretagaren når målen inom livsmedelslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta.

Preventiq

Hygienkonsulterna från Preventiq vägleder ditt företag, genom att använda vårt speciella hygienprogram där vi efter varje hygieninspektion påtalar brister och olika förbättringsmöjligheter i din anläggning, både muntligt och dokumenterat.

För att verifiera att alla system fungerar, utför vi även löpande mikrobiologiska provtagningar på dina livsmedelsprodukter, samt mikrobiologisk rengöringskontroll på redskap och arbetsytor som senare analyseras på ackrediterade laboratorier.

Hygienkonsulten från Preventiq går igenom provsvaren med utsedd kontaktperson så att du direkt i samråd med hygienkonsulten kan upprätta en korrigerande åtgärd vid en eventuell brist.  Du får  löpande information för att verifiera att ditt företag har en säker livsmedelshantering.