BRC

Preventiq som samarbetspartner gällande BRC

Inom livsmedelsbranschen finns ett antal olika kvalitetssäkringssystem som kan innebära både att kontroll bedrivs av en kvalitetssäkringsenhet inom företaget, eller att kontroll bedrivs av en tredje part. Med kvalitetssäkringssystem avses såväl system och standarder som drivs och kontrolleras av branschen själva, som sådana som innebär att kontrollen utförs av tredje part. Som ett exempel på olika kvalitetssäkringssystem finns British Retail Council (BRC)

Här kan Hygienkonsulter från Preventiq vara dig behjälplig med många delar, allt ifrån upprättandet av kvalitetssäkringssystem till de årliga revideringarna för att verifiera systemens funktion.