vtem news stack

Tryggt och säkert

Preventiq erbjuder avtalslösningar med hög kvalitet till kunder som behöver förebyggande skadedjurskydd och skräddarsydda lösningar inom livsmedelshygien. Genom nytänkande och innovativa metoder ligger vårt arbete i framkant för att skydda din verksamhet mot skadedjur och skapa kundanpassade lösningar inom livsmedelshygien. Vårt arbete bedrivs i samspel med naturens förutsättningar. Preventiq arbetar för en trygg och säker miljö för våra kunder.…

vtem news stack

Minskad miljöpåverkan

Preventiq arbetar miljömedvetet, vår personal är utbildade i och är en del av vårt miljöledningssystem. Vi är certifierade enligt ISO-standrad 14001…

vtem news stack

Innovativa metoder

Preventiq har utvecklat innovativa metoder under lång tid, vilka värderar hela ekosystemet i den miljö där vi jobbar. Vårt val av innovativa metoder är framtagna med hänsyn till hur verkningsfulla och kostnadseffektiva de är i ett längre tidsperspektiv, utan att negativt påverka miljön.…

Skadedjurskontroll

Förebyggande skadedjurskontroll,Läs mer: Skadedjurskontroll

Preventiq erbjuder professionella tjänster inom förebyggande skadedjurskontroll. Med många års erfarenhet kan vi kalla oss för vägvisare när det gäller vår kunskap om skadedjurskontroll utan kemiska bekämpningsmetoder.

Våra kunder är kvalitetsmedvetna företag inom livsmedels, industrin, lantbruk, fastighetsförvaltning, försäkringsbolag, kommuner, m.fl.